MC

MC WALL

Systém určený na navrhovanie moderných obvodových plášťov s jednoduchými aj zložitými tvarmi. Systém je základom fasádnych konštrukcií: MC PASSIVE, MC PASSIVE +, MC GLASS a protipožiarneho riešenia MC FIRE. Systém MC WALL prináša široké možnosti formovania stavieb. Ponúka otvárané konštrukcie vo fasáde, paralelne výtlačné okná (MC PW) a strešné okná (MC RW).

MC PASSIVE 

Stĺpikovo-priečnikový systém určený na navrhovanie moderných obvodových plášťov s jednoduchými a zložitými tvarmi so zvýšenými tepelne izolačnými vlastnostami. Vizuálna šírka stípik-priečnik: 55 mm.

MC PASSIVE +

Stípikovo-priečnikový systém určený na navrhovanie moderných obvodových plášťov s jednoduchými a zložitými tvarmi so zvýšenými tepelne izolačnými vlastnosfami. Široké spektrum ozdobných krycích Iíšt umožňuje udeliť fasáde moderný a individuálny dizajn. Vizuálna šírka stípik-priečnik: 55 mm.

MC GLASS

Systém štrukturálnej fasády. Využívaný na navrhovanie fasádnych konštrukcií tvoriacich zvonku plochý povrch bez viditernych hliníkových profilov.

MC

MC - technické údaje

MC

UG

UG

ULTRAGLIDE
Systém so zvýšenými tepelne izolačnými vlastnosťami určený na navrhovanie posuvných alebo zdvižno-posuvných konštrukcií.

MDS

MDS

MODERNSLIDE
Systém určený na navrhovanie posuvných konštrukcií s tepelne izolačnými vlastnosťami.

SP 800 i+

SP 800 i+

SUPERIAL 800 i+
Trojkomorový dverný systém s tepelnou izoláciou určený na konštruovanie dverí s vysokými izolačnými para metrami.

VG PLUS

VG PLUS

VISOGLIDE PLUS
Trojkomorový systém určený na navrhovanie posuvných dverí, ktoré umožňujú voľné navrhovanie moderných kancelárskych a bytových priestorov.

MC

MC

MC WALL, MC PASSIVE, MC PASSIVE+, MC GLASS

GT

GT

STAR
Moderný hliníkový systém určený na navrhovanie okien a dverí vyžadujúcich veľmi dobrú tepelnú izoláciu.

SP i+

SP i+

SUPERIAL i+
Trojkomorový okenný systém so zvýšenými tepelne izolačnými vlastnosťami určený na konštruovanie okien, dverí a výkladov s vysokými tepelne izolačnými parametrami.